درخواست مشاوره

  ورود به حساب کاربری

  کلیک کنید

  لینک ورود به کلاس های آنلاین

  کلیک کنید
  درباره دکتر هوشا

  دکتر هوشا با رسالت فعالیت در حوزه نوین آموزش و پرورش و نخبه پروری به همت اساتید به نام و با تجربه علمی بالا شروع به فعالیت کرده است. برای دکتر هوشا مرزبندی برای نخبه پروری وجود ندارد و به وسعت کل کشور آموزش خود را در جهت اهداف خود پیش می برد تا آینده ای درخشان برای فرزندان ایران زمین رقم بزند.
  هدف ما آینده ای درخشان برای فرزندان همیشه سرافراز ایران با آموزش های آنلاین تخصصی است.

  با ما تماس بگیرید 09374780909
  هم اکنون کلیک کنید
  خرید آنلاین کتاب
  فروشگاه آنلاین کتاب

  برای ثبت نام دوره تیر آخر تیزهوشان عجله کنید!

  برترین هارا از ما بخواهید
  اساتید دکتر هوشا
  589+
  589+
  آزمون های آنلاین تخصصی
  90
  90
  اساتید مجرب
  100+
  100+
  دوره های آنلاین
  1k+
  1k+
  کاربران فعال
  @media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_6688187820618 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187820618 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_icon_container { background-image: url(https://drhoosha.com/wp-content/uploads/2019/09/icon_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_wrapper { padding-right: 40px !important; }#iguru_infobox_668818782140e .infobox_icon_container { margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important; }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_6688187821719 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187821719 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_icon_container { background-image: url(https://drhoosha.com/wp-content/uploads/2019/09/icon_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_wrapper { padding-right: 40px !important; }#iguru_infobox_66881878219dc .infobox_icon_container { margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important; }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_6688187821ca9 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187821ca9 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_6688187821ca9 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187821ca9 .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_6688187822112 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187822112 .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_668818782229b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_668818782229b .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_668818782229b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_668818782229b .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_6688187822384 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_6688187822384 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_6688187822384 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_6688187822384 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6688187822a57 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187822a57 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_6688187822a57 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187822a57 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_button_6688187822ff0 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6688187822ff0 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_6688187822ff0 .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_6688187822ff0 .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }@media only screen and (max-width: 600px) { #extended_6688187823560{ display: none; } }#iguru_button_6688187825773 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_6688187825773 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6688187825773 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_6688187825773 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: #3a3f4b; }#iguru_button_6688187825773 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: #ffffff; }#countdown_6688187825dc0 .countdown-amount {color: #2c2c2c;}#countdown_6688187825dc0 .countdown-amount:before,#countdown_6688187825dc0 .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_6688187825dc0 .countdown-period { color: #2c2c2c; }#countdown_6688187825dc0 .countdown-amount { font-size: 1em; }#countdown_6688187825dc0 .countdown-period{ font-size: 0.2em; }#iguru_button_6688187826171 .wgl_button_link { color: #00bda6; }#iguru_button_6688187826171 .wgl_button_link:hover { color: #ff6d34; }#iguru_button_6688187826171 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_6688187826171 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#countdown_668818782653d .countdown-amount {color: #2c2c2c;}#countdown_668818782653d .countdown-amount:before,#countdown_668818782653d .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_668818782653d .countdown-period { color: #2c2c2c; }#countdown_668818782653d .countdown-amount { font-size: 1em; }#countdown_668818782653d .countdown-period{ font-size: 0.2em; }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_668818782661a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_668818782661a .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px) { #extended_66881878280e6{ display: none; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_6688187828467 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187828467 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_counter_66881878286fe .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_66881878286fe .counter_value_wrapper, #iguru_counter_66881878286fe.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_66881878286fe:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_66881878286fe .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_6688187828a2c .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_6688187828a2c .counter_value_wrapper, #iguru_counter_6688187828a2c.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_6688187828a2c:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_6688187828a2c .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_6688187828d43 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_6688187828d43 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_6688187828d43.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_6688187828d43:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_6688187828d43 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_668818782904a .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_668818782904a .counter_value_wrapper, #iguru_counter_668818782904a.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_668818782904a:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_668818782904a .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6688187829710 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6688187829710 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_button_668818782993b .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_668818782993b .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_668818782993b .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_668818782993b .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_668818782993b .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#blog_module_668818782c791.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_668818782c791.blog-posts .blog-post_title a { font-size:24px; line-height:36px; font-weight:800; }#iguru_soc_icon_wrap_668818782f3c8 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_668818782f3c8 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_668818782f3c8 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_668818782f3c8 a:hover{ color: #ffffff; }